Ella Sierant

Coronavirus maatregelen vanuit de overheid

Bron: de Volkskrant, 18 maart 2020.

Wij van Djent zijn druk in de weer om te kijken wat we voor onze klanten kunnen betekenen en wat er financieel mogelijk is tijdens deze virus uitbraak.

De overheid heeft bepaalde maatregelen getroffen om bedrijven overheid te houden. Normaliter kunnen bedrijven een werktijdverkorting aanvragen. Dit houdt in dat werknemers hun baan houden maar deels een WW krijgen. Echter is deze maatregel stilgezet.

Borgstelling

Er word gewerkt aan nieuwe alternatieven. Zo is het mogelijk om vanaf 16 maart een Borgstelling aan te vragen. Het zogenoemde BMKB (Borgstelling midden- en kleinbedrijf) kunnen bedrijven aanvragen. Dit houdt in dat bedrijven de overheid kunnen vragen om borg te staan voor bijvoorbeeld een lening van een bank. Voorheen zou de overheid 50% financieren vanaf nu is dat 90%.

Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud – NOW

Op 18 maart 2020 heeft de overheid een nieuwe regeling aangekondigd. Dit heeft te maken met het stilzetten van de werktijdverkorting. Echter is deze ‘Tijdelijke’ Noodmaatregel nog niet helemaal uitgewerkt. Hiervoor zullen we als bedrijven nog even geduld moeten hebben. Echter zou deze maatregel ruimer moeten worden dan de werktijdverkorting.

De belangrijkste maatregelen

Zelfstandigen

ZZp’ers staan volgens minister Koolmees aan ‘de frontlinie’. Zij voelen de gevolgen van gemiste arbeid het eerst. Daarom komt er een versoepeling van de bijstand voor zelfstandigen. ZZP’ers kunnen voor een periode van 3 maanden een aanvulling krijgen op een inkomen tot het sociaal minimumloon. Anders dan de huidige Bbz hoeft het bedrag niet te worden terugbetaald.

Tot nu toe kwamen de zzp-ers per alleen voor bijstand in aanmerking als zij een levensvatbare onderneming hadden, niet konden terugvallen op eigen vermogen of het inkomen van de partner. Die voorwaarden komen te vervallen.

Gemeenten krijgen de opdracht de bijstand binnen 4 weken uit te keren. Nu kan het 13 weken duren voordat een aanvraag wordt goedgekeurd.

Werknemers

Werknemers van bedrijven die een omzetverlies van minimaal 20% verwachten, krijgen tot 90% van hun loon doorbetaald door de overheid. Deze noodmaatregel moet werkgevers ervan weerhouden hun personeel te ontslaan.

Ook flexwerkers met tijdelijke en oproepcontracten komen hiervoor in aanmerking.

De regeling werktijdverkorting komt te vervallen. De afgelopen 3 weken kreeg de overheid 78.000 aanvragen van bedrijven terwijl dat er normaal gesproken zo’n 200 per jaar zijn. Dat leidde tot grote problemen in de uitvoering, daarom is de oude regeling per direct stopgezet. Gedane aanvragen worden in de nieuwe systeem meegenomen.

Bedrijven

Er komt een noodloket, waar bedrijven in de zwaarst getroffen sectoren direct €4.000 kunnen krijgen. Dat geldt voor getroffenen in onder meer de horeca- en reis branche. Er wordt nog gewerkt aan een aanvullende compensatieregeling.

Alle ondernemers, van MKB tot ZZP, kunnen de komende 3 maanden uitstel krijgen van belasting betaling. Het gaat dan bijvoorbeeld om de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Eventueel verzuim boetes voor het niet op tijd betalen van belastingen hoeven niet te worden betaald.

Het kabinet overlegt met de gemeente over de mogelijkheid om lokale aanslagen aan ondernemers, zoals toeristenbelasting, stop te zetten en al opgelegde aanslagen in te trekken.

Sinds maandag kunnen bedrijven die in financiële problemen dreigen te komen de overheid vragen om garant te staan voor een leningen bij hun bank. Normaal doen ze dat voor de helft van de lening maar dat is nu verruimd naar 90%.

Meer info: https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/