Djent Administratiekantoor Barendrecht - Daan van der Ent

De VAR verklaring voor freelancers en zzp’ers gaat veranderen

Als freelancer of zzp’er zult u vaak een VAR verklaring moeten overleggen om in aanmerking te komen voor een project bij een opdrachtgever. De VAR verklaring wordt door de Belastingdienst afgegeven na het inzenden van een vragenformulier. De opdrachtgever wordt hiermee gevrijwaard van het inhouden van verschillende soorten premieheffingen.

Over de VAR verklaringen bestaat veel commotie op dit moment. Bij de Belastingdienst wil men vooraf opgestelde modelcontracten gaan gebruiken. Hiermee wil de Belastingdienst meer inzicht krijgen in het economisch bestel bij de alsmaar groeiende markt van de zzp’ers en als gevolg daarvan de toenemende schijnzelfstandigheid.

Een zzp’er is een schijnzelfstandige als hij of zij zich voordoet als een zelfstandige, maar niet voldoet aan de eisen van het ondernemerschap. Je moet daarbij denken aan het zelfstandig zoeken naar opdrachten in plaats van met behulp van een detacheringbureau, het behalen van het urencriterium en het doen van investeringen.

Wie nu al over een VAR voor 2014 of 2015 beschikt, hoeft voor 2016 geen nieuwe VAR aan te vragen. We houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.