Dodano przez Daan van der Ent

VAR / Prawo DBA – Pracuję na samozatrudnieniu i nikogo nie zattrudnam, co muszę zrobić?

Na czym polegają zmiany? 1 maja 2016 unieważniono VAR (Zaświadczenie dotyczące statusu niezależnego wykonawcy), a wprowadzono nowe prawo DBA. Ze względu na nowe prawo, klienci i niezależni specjaliści będą pracowali na podstawie umów modelowych, które zostały uprzednio ocenione przez holenderskie organy podatkowe. Zmiany nie dotyczą wszystkich pracujących. Nie jest to również obowiązkowe. Co jest celem […]

Zaświadczenie VAR (dotyczące statusu podatku dochodowego) dla freelancerów i osób samozatrudnionych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą ma ulec zmianie

Jako freelancer lub osoba samozatrudniona często musisz przedstawiać zaświadczenie VAR, aby zakwalifikować się do wykonania projektu dla klienta. Zaświadczenie VAR jest wydawane przez Belastingdienst po przesłaniu kwestionariusza. Dzięki temu klient jest zabezpieczony przed potrącaniem kilku rodzajów składek na ubezpieczenia społeczne.