Wpisy

Wideo: WetDBA / Co powinienem zrobić jako freelancer?

Od 1 maja 2016 r. Wejdzie w życie nowa ustawa DBA. W tym filmie Marieke Franken wyjaśnia, co musisz zrobić jako wolny strzelec, aby zachować zgodność z nową ustawą DBA. Czy masz jakieś pytania? Zapraszam do kontaktu z nami.

VAR / Prawo DBA – Pracuję na samozatrudnieniu i nikogo nie zattrudnam, co muszę zrobić?

Na czym polegają zmiany?

1 maja 2016 unieważniono VAR (Zaświadczenie dotyczące statusu niezależnego wykonawcy), a wprowadzono nowe prawo DBA. Ze względu na nowe prawo, klienci i niezależni specjaliści będą pracowali na podstawie umów modelowych, które zostały uprzednio ocenione przez holenderskie organy podatkowe. Zmiany nie dotyczą wszystkich pracujących. Nie jest to również obowiązkowe.

Co jest celem umów modelowych?

Celem umów modelowych jest podkreślenie braku umowy o pracę. Zamiast tego nacisk jest kładziony na współpracę z niezależnymi przedsiębiorcami. Głównym celem jest przeciwdziałanie fałszywemu samozatrudnieniu niezależnych specjalistów, którzy zawarli umowę o pracę z firmą.

Jakie czynności muszą wykonać niezależni specjaliści?

Muszą określić, czy potrzebują umowy modelowej. Niezależni specjaliści i klienci muszą sprawdzić do 1 maja 2017, czy muszą pracować na podstawie umowy modelowej. Podczas okresu mogą również dobrać umowę modelową, która najlepiej nadaje się do rozliczania prowadzonej działalności.

Kiedy umowa modelowa jest niepotrzebna?

W wielu przypadkach jasne jest, którzy specjaliści nie są pracownikami, ale pracują na zasadach samozatrudnienia. Przykładem może być malarz, który za każdym razem pracuje na zlecenie innej osoby. W takich przypadkach umowa modelowa jest zbędna.

Kiedy umowa modelowa jest potrzebna?

Praca na podstawie umowy modelowej nie jest obowiązkowa. Należy ją stosować wyłącznie wtedy, gdy natura stosunku pracy nie jest jednoznaczna. Przykładem może być niezależny dziennikarz, który pracuje wyłącznie dla jednej gazety. Hydraulik, który działa na zlecenie jednego wykonawcy, również potrzebuje umowy modelowej.

Jaką umowę modelową można wybrać?

Jeśli niezależny specjalista i klient potrzebują umowy modelowej, mogą wybrać umowę modelową, która odpowiada rodzajowi wykonywanej pracy, z umów dostępnych na stronie organów podatkowych.

Co należy opisać w umowie?

Niezależny specjalista i klient muszą udokumentować umową modelową, na podstawie której będą pracować. Niezależny specjalista może udokumentować umowę np. poprzez załączenie umowy modelowej do wiadomości e-mail, za pośrednictwem której zawiera umowę z klientem. Może również odnieść się do numeru umowy modelowej.

Czy na każde nowe zlecenie należy zawrzeć nową umowę?

Nie, zawarcie nowej umowy modelowej na każde nowe zlecenie nie jest konieczne. Jeśli niezależny specjalista i jego klient pracują zgodnie z postanowieniami w umowie modelowej, zatrudnienia nie da się zakwestionować, a klient nie musi odprowadzać składek na ubezpieczenie społeczne.

Ile wynosi okres obowiązywania umowy modelowej?

Jeśli warunki pracy ani postanowienia w umowie modelowej nie ulegną zmianie, umowa będzie obowiązywała przez maksymalnie 5 lat. Jeśli warunki pracy ulegną zmianie, należy sprawdzić, czy praca na podstawie umowy modelowej jest możliwa, czy należy ją dostosować do nowych warunków pracy.

Na co jeszcze należy zwrócić uwagę?

Aby zakwalifikować się jako przedsiębiorca na podatek dochodowy będzie trzeba spełniać szereg kryteriów określonych przez IRS. Jako kryterium godziny, pracując dla kilku klientów, reklama dla firmy, prowadzenia inwestycji biznesowych oraz ryzyka gospodarczego. Jednak to nie ma związku z DBA Act.

Kto udziela dodatkowych informacji związanych ze zmianami?

Skontaktuj się z nami

Zaświadczenie VAR (dotyczące statusu podatku dochodowego) dla freelancerów i osób samozatrudnionych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą ma ulec zmianie

Jako freelancer lub osoba samozatrudniona często musisz przedstawiać zaświadczenie VAR, aby zakwalifikować się do wykonania projektu dla klienta. Zaświadczenie VAR jest wydawane przez Belastingdienst po przesłaniu kwestionariusza. Dzięki temu klient jest zabezpieczony przed potrącaniem kilku rodzajów składek na ubezpieczenia społeczne.

Read more